Sökresultat för Norge

 • Regeringssonderingar fortsätter i Norge

  Utgående från valresultatet i Norge kommer landet att få en ny regering. Regeringssonderingar leds av det borgerliga partiet Höyre. I skrivande stund är det oklart vilka andra partier som skall...

  Läs mer
 • Reducerade klimatutsläpp från drivmedel i transportsektorn

  ...innfasing av nullutslippskjøretøy har Norge gått foran med en bred pakke av insentiver, avgifter og virkemidler som gjør at utslippsfrie elbiler i 2018 kan utgjøre 45% av nybilsalget. I Norge...

  Läs mer
 • Mittengruppens möten under Nordiska rådets session 2021

  ...övriga deltagarna är: Jouni Ovaska, (Cent) Finland, Presidiet Heidi Greni Sp), Norge, Presidiet, Valkommittén Magnus Ek (C), Sverige, Utskottet för ett hållbart Norden Ola Elvestuen (V), Norge, Utskottet för ett...

  Läs mer
 • Viktigt att ambulanser får korsa gränser

  Mittengruppen avvaktar den utredning som tillsattes av den svenska regeringen och vars tidsfrist är den 16 december 2021. Mittengruppens gruppanförande under Nordiska rådets session 2021, om ambulanstransporterna mellan Norge och...

  Läs mer
 • Låt norska ambulanser köra över gränsen!

  ...korsar gränsen mot Norge, har Norge utverkat undantag som möjliggör utryckning på norsk mark. Svenska utryckningsfordon som korsar gränsen har avståndsgränser på norskt territorium. Det tredje är att när norska...

  Läs mer
 • Skriftlig fråga om etablerande av Student at Risk program

  ...mänskliga rättigheter, möjlighet att slutföra sina studier i Norge. I totalitära regimer och i länder med fragil demokratiutveckling befinner sig unga stu-derande ofta i en särskild riskgrupp. Som välutbildade, frisinnade...

  Läs mer
 • Ett gemensamt klockslag i hela Skandinavien

  ...de nordiska länderna är det angeläget att inrättningen av tidszonerna inte leder till stora skillnader. Ett eftersträvansvärt mål vore därför att Finland, Sverige, Norge och Danmark kunde ingå i samma...

  Läs mer
 • Mittengruppen banar väg för förändring

  ...de geografiska vinster som föreligger för främst patienter i Funäsdalen att komma till den närliggande vården i Röros. För svenska ambulanser som till äventyrs skulle göra en utryckning i Norge,...

  Läs mer
 • Ola Elvestuen och Per Olav Tyldum till Mittengruppens styrelse

  Efter Stortingsvalet i Norge gjorde Mittengruppen ett fyllnadsval till gruppstyrelsen på sitt möte i Köpenhamn den 1 november. Ola Elvestuen är tidigare klimat- och miljöminister i Norge. Han är vald...

  Läs mer