Nyheter

  • Rensa alla

Efterlyser energieffektivitet i Norden

Anita Brodén från Mittengruppen frågade de nordiska statsministrarna om de är beredda att skärpa energieffektivitetsmålsättningarna.

Publicerad på: 01.11.2012 Läs mer

Mittengruppen tackar för regeringarnas första EU-redogörelse

På Nordiska rådets session fick Nordiska rådet för första gången under sin historia en...

Publicerad på: 31.10.2012 Läs mer

Unga skall kunna söka arbete över de nordiska gränserna

Ungdomsarbetslösheten i de nordiska länderna är hög. Det behövs alla möjliga åtgärder för att avlägsna hinder för fri rörlighet för unga, som vill arbeta i ett annat nordiskt land.

Publicerad på: 31.10.2012 Läs mer

Kräver mer samarbete för den nordiska välfärden

Mittengruppen vill gemensamma åtgärder från de nordiska länderna för att utveckla välfärden.

Publicerad på: 31.10.2012 Läs mer

Satsa på grön tillväxt!

Den nordiska välfärdsmodellen och Norden i sig ett varumärke, i vilket det ingår att vi tar ansvar för miljön och satsar på grön växt.

Publicerad på: 30.10.2012 Läs mer

Mittengruppens Nyhetsbrev Nordiska rådets session 2012

Ladda Mittengruppens nyhetsbrev från Nordiska rådets session 2012

Publicerad på: 26.10.2012 Läs mer

Unga, arbetslivet och politik temat för Mittengruppens sommarmöte

Mittengruppen i Nordiska rådet håller sitt sommarmöte i Skatudden, Helsingfors den 15-16 augusti. Temat...

Publicerad på: 08.08.2012 Läs mer

Länk till gränshindersdebatten i den svenska riksdagen den 11 april 2012

Under debatten framhöll Mittengruppen vikten av ett bättre EU-samarbete mellan de nordiska länderna för att undvika nya hinder mot fri rörlighet.

Publicerad på: 19.04.2012 Läs mer

Dåligt EU-samarbete hotar fri rörlighet

Alla vill samarbeta nordiskt, men i verkligheten väljer de nordiska länderna ofta olika vägar när det gäller EU-lagstiftning. I vissa tillfällen har detta varit direkt skadligt för den fria rörligheten mellan våra länder.

Publicerad på: 17.04.2012 Läs mer