Nyheter

  • Rensa alla

Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1-3 november

Mittengruppen deltar i sessionen under ledning av sin nya ordförnande Siv Friðleifsdóttir.

Publicerad på: 29.10.2011 Läs mer

Bente Dahl: Det lönar sig att göra uppoffringar för det nordiska

I sitt jobb på Nordiska rådet fick Bente Dahl en ökad tilltro till nordiskt samarbete. Dahl har varit Mittengruppens ordförande sedan år 2007 och tänker fortsätta med nordiskt samarbete även utanför riksdagen.

Publicerad på: 04.10.2011 Läs mer

Lunchbreaking News! – om valet i Danmark

Mittengruppens, tankesmedjan E2:s http://www.e2.fi/fi/etusivu/ och Neuvosto Oy:s http://www.neuvosto.fi/ arrangerade den 8.9 ett Lunchbreaking News! - diskussionstillfälle som samlade många deltagare till den stämningsfulla restaurangen Ateljé Finne. Temat för tillställningen var parlamentsvalet i Danmark. I diskussionen fördes bl.a. fram synpunkter om blockpolitik, värdefrågor, populism, situationen för Danmarks liberala partier samt Danmarks inställning till EU och vilken effekt det har på det nordiska EU-samarbetet.

Publicerad på: 22.09.2011 Läs mer

De nordiska länderna bör tillsammans bekämpa främlingsfientlighet

Efter händelserna i Oslo och Utøya i juli har de nordiska statsministrarna talat om att främlingsfientlighet är ett fenomen som hotar kärnvärderingar i de nordiska samhällena: öppenhet, jämställdhet, individens frihet, och solidaritet.

Publicerad på: 30.08.2011 Läs mer

Andersen Eide från Mittengruppen frågar Danmarks regering om gränskontroller

Mittengruppens norska medlem Rigmor Andersen Eide ställde en skriftlig fråga till Danmarks regering efter att regeringen i maj beslutade skärpa bevakningen vid Danmarks gränser.

Publicerad på: 20.07.2011 Läs mer

Mittengruppens årsberättelse 2010 har kommit ut

Mittengruppens årsberättelse 2010 har publicerats på finska och svenska. I årsberättelsen presenteras Mittengruppens styrelse, medlemmar och nyckelpersoner och sammanfattas gruppens politiska verksamhet och initiativ år 2010. Gruppens centrala mål är att stärka EU-samarbetet och få den nordiska rösten allt starkare hörd i det europeiska beslutsfattandet. I årsberättelsen presenteras också tyngdpunkterna för Mittengruppens verksamhet år 2011.

Publicerad på: 01.07.2011 Läs mer

Mittengruppen kräver konsekvens i djurskydd i Norden

Det är ett växande problem att personer, som belagts med djurförbud på grund av vanvård av djur, flyttar mellan de nordiska länderna för att fortsätta bedriva exempelvis hunduppfödning. Exempel på sådant finns bl.a. på gränsen mellan Norge och Sverige.

Publicerad på: 14.04.2011 Läs mer

Stadgarna för Mittengruppen i det finska föreningsregistret

Stadgarna för Mittengruppen i Nordiska rådet finns tillgängliga i det finska föreningsregistret hos Patent- och registerstyrelsen.

Publicerad på: 04.11.2010 Läs mer

Sannfinländarna och Nordiska rådets Mittengrupp

Nordiska rådets partigrupper bestämmer självständigt om sina medlemspartier. Enligt Mittengruppens stadgar, som godkändes år 2008, är inte Sannfinländarna med bland de partier som hör till Mittengruppen.

Publicerad på: 03.11.2010 Läs mer