Sökresultat för Medlemsförslag

 • Nordiska rådets EU-kontor fortsätter

  Nordiska rådets session i Köpenhamn fattade beslut om kontorets fortsättning på ytterligare en treårsperiod, fram till slutet av 2023. Mittengruppen ville få en beständig lösning för kontoret, men det lyckades...

  Läs mer
 • Vill flagga nordiskt på Nordens dag den 23 mars

  Mittengruppen föreslår att man gör Nordens dag – den 23.3. – till en gemensam nordisk flaggdag. För närvarande finns det ingen offentlig flaggning på Nordens dag. Mittengruppen begrundar förslaget med...

  Läs mer
 • Stärka det nordiska varumärket med ett TV-pris

  Mittengruppen fortsätter kämpa för ett nordiskt TV-pris. Ett reviderat förslag diskuterades på ett möte i Nordiska rådets presidium den 25. januari. Förslaget går ut på att ett TV-pris tilldelas regissören...

  Läs mer
 • Kräver fortsatt tillgång till Skam i hela Norden

  Mittengruppen vill lyfta upp frågan om att avskaffa geoblockering mellan de nordiska länderna. Geoblockering eller geo-blocking betyder att det finns begränsningar till vilka audiovisuella (TV-) produktioner och hur mycket man...

  Läs mer
 • Diskussionen kring ett nordiskt medborgarskap fortsätter

  Mittengruppens förslag om ett nordiskt medborgarskap behandlades på mötet i Nordiska rådets välfärdsutskott den 25 januari. Utskottet bestämde att fortsätta hörandet kring frågan, samt att breda ut originalförslaget – medborgarskapet...

  Läs mer
 • Uppdrag till regeringarna: att utarbeta kriterier för en hållbar nordisk gruvnäring

  En nordisk hållbar gruvnäring ska basera sig på respekt för miljön, lokalbefolkningen och den övriga näringsverksamheten inklusive anställdas säkerhet och kompetensbehov. – Det finns en ökad efterfrågan på naturresurser, men...

  Läs mer
 • Låt Norden få gemensam tidszon

  Mittengruppen har föreslagit nordisk samordning när man inom EU avskaffar tidsomställningen mellan sommartid och vintertid. Mittengruppen menar att Finland och de baltiska länderna i fortsättningen bör ha samma tid som...

  Läs mer
 • Mittengruppens förslag om barnrättigheter godkändes av Nordiska rådet

  2014 firas 25-årsdagen för FN:s barnrättskonvention. De nordiska länderna har varit föregångare i att förbättra barnens situation men trots detta har barn inte samma rättigheter som vuxna. Det behövs ständigt...

  Läs mer