Jäsenet

Keskiryhmällä on tällä hetkellä 24 edustajaa Pohjoismaiden neuvostossa, mikä tekee siitä neuvoston
toiseksi suurimman puolueryhmän. Lista jäsenistä ja varajäsenistä löytyy täältä.