Vahvemmat Pohjoismaat maailmassa

Yksittäin Pohjoismaat ovat pieniä, mutta yhdessä ne voivat olla suuria ja vahvoja.

Globaalisti pohjoismaisuus on vahva tavaramerkki, jota pitäisi pystyä hyödyntämään paljon enemmän kuin mitä nykyisin tehdään.

EU:ssa Pohjoismaiden tulisi useammin pyrkiä löytämään yhteisiä nimittäjiä. Huono EU-koordinaatio Pohjoismaiden välillä aiheuttaa esteitä ja ongelmia vapaalle liikkuvuudelle.

Paikallisella ja alueellisella tasolla Pohjoismailla on yhteisiä intressejä, kuten esimerkiksi Itämeren ekologinen tila sekä myös yhteisiä turvallisuusuhkia kuten erilaiset luonnonkatastrofit ja onnettomuudet.

LUE LISÄÄ