Starkare Norden i världen

Var för sig är de nordiska länderna små, men tillsammans kan de vara stora och starka.

Globalt har de nordiska länderna ett starkt varumärke, som bör användas mycket mer än det görs i nuläget.

På en EU-nivå bör de nordiska länderna i högre grad hitta gemensamma nämnare. Dålig nordisk koordination inom EU leder till problem för fri rörlighet mellan länderna.

På en lokal-regional nivå har de nordiska länderna gemensamma intressen, så som Östersjöns ekologiska status, samt gemensamma säkerhetshot.

LÄS MER