Hållbar framtid

Att skapa en hållbar framtid för våra barn och barnbarn är centralt i vår verksamhet. Därför betonar vi politik som – genom att få Norden agera tillsammans – kan lösa mänsklighetens största utmaningar. En central aspekt är integrationen mellan de nordiska länderna. Det är ett sätt att skapa ett nordiskt innovations och marknadsområde med drygt 27 miljoner invånare. Ett område, där gröna investeringar, innovationer samt utbildad och högt kvalificerad arbetskraft i framtidsorienterade verksamheter kan röra sig fritt.

LÄS MER