Nyheter

  • Rensa alla
Ola Elvestuen

Ola Elvestuen och Per Olav Tyldum till Mittengruppens styrelse

Efter Stortingsvalet i Norge gjorde Mittengruppen ett fyllnadsval till gruppstyrelsen på sitt möte i...

Publicerad på: 19.11.2021 Läs mer
Arman Teimouri

Ambassaderna bör samarbeta för att hjälpa barn som utsätts för hedersförtryck

Tystnadsplikt är hinder som vi behöver överkomma snarare än att hålla som en ursäkt...

Publicerad på: 15.11.2021 Läs mer

Viktigt att ambulanser får korsa gränser

Heidi Greni debatterar sjuktransporter mellan Sverige och Norge

Publicerad på: 15.11.2021 Läs mer

Nordiska rådets EU-kontor fortsätter

Nordiska rådets session i Köpenhamn fattade beslut om kontorets fortsättning på ytterligare en treårsperiod,...

Publicerad på: 09.11.2021 Läs mer
Ola Elvestuen

Återvinning av material från vindkraftverk viktig för att minska klimatbelastning

Mittengruppen vill att ny fornybar energi inte leder till bortkastade material eller onödvändig ny...

Publicerad på: 08.11.2021 Läs mer

Nordiska rådet bör ta ansvar för att koordinera nordiska synpunkter inom EU

Mittengruppens konsekventa linje är att få ett koordinerat nordiskt agerande gentemot EU – inte...

Publicerad på: 08.11.2021 Läs mer

Gemensamma hotbilder förutsätter gemensam nordisk riskanalys

De nordiska länderna har fler gemensamma hotbilder nu än tidigare. Det har gjort att...

Publicerad på: 04.11.2021 Läs mer
Simon Holmström i talarstolen

Ungdomsfond ger unga ägarskap för den gröna omställningen

Det var kanske bra att Greta Thunberg tackade nej till Nordiska rådets miljöpris 2019....

Publicerad på: 04.11.2021 Läs mer

Fri rörlighet avgörande för nordisk integration

Den utvärdering som görs efter coronakrisen skall inte enbart ägna sig åt rena krisberedskapsfrågor...

Publicerad på: 04.11.2021 Läs mer