Nyheter

  • Rensa alla

Dags att ge Norden en starkare röst i Europa

Mittengruppen vill att Norden ska samarbeta mer om EU-frågor. Både genom att påverka kommande...

Publicerad på: 08.02.2024 Läs mer

Mittengruppen välkomnar genomlysning av gränshinderarbetet

Nordiska ministerrådet har beslutat att genomföra en genomlysning av arbetet med att motverka gränshinder...

Publicerad på: 23.01.2024 Läs mer

Efterfrågar ett proaktivt nordiskt EU-samarbete

Mittengruppen kräver konkret handling i frågan om nordiskt EU-samarbete. Genom ett aktivt EU-samarbete kan...

Publicerad på: 12.12.2023 Läs mer

Ungas deltagande avgörande för nordiska samarbetets framtid

Hur unga ska involveras i det nordiska samarbetet diskuterades flitigt under Nordiska rådets session...

Publicerad på: 30.11.2023 Läs mer

Norden behöver stå upp för ett hållbart strömmingsfiske

Strömmingsfisket i Östersjön har under de senaste decennierna kommit att kraftigt överskrida gränsen för...

Publicerad på: 02.11.2023 Läs mer

Det säger mycket att transportministrarna möts i Reykjavik när vi möts i Oslo

Transportfrågor stod överst på agendan för Mittengruppen i utskottet för tillväxt och utveckling på...

Publicerad på: 02.11.2023 Läs mer

Föreslår nordiskt kunskapscenter för artificiell intelligens

Det pågår en explosionsartad utveckling när det gäller artificiell intelligens. Detta innebär svåra avvägningar...

Publicerad på: 02.11.2023 Läs mer

Starka röster för färre gränshinder

Arbetet för att avskaffa gränshindren mellan de nordiska länderna måste bli ännu effektivare. Det...

Publicerad på: 02.11.2023 Läs mer

Vill ha starkare gemensam nordisk utrikes- och säkerhetspolitik

Mittengruppens anförande under utrikesministerdebatten på Nordiska rådets session 2023 i Oslo hölls av Jouni...

Publicerad på: 02.11.2023 Läs mer