Nyheter

  • Rensa alla

Efterfrågar strategiskt samarbete i Norden

I april antogs en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Mittengruppen har därför...

Publicerad på: 05.06.2024 Läs mer

Nordiska rådet vill hjälpa förföljda studenter

Norden bör ta ansvar för säkerhet och demokrati i vår närhet. Studenter som blir,...

Publicerad på: 10.04.2024 Läs mer

Uppmanar Nordens regeringar: öka samarbetet om beredskap och infrastruktur!

Mittengruppen efterlyser en grundlig redogörelse från de nordiska transportministrarna. I ett medlemsförslag kräver man...

Publicerad på: 09.04.2024 Läs mer
Foto: Bjarni Árting Rubeksen

Hanna Katrín Friðriksson återvald som ordförande för Mittengruppen

Jouni Ovaska blev vald som ny vice ordförande för gruppen. Hanna Katrín är medlem...

Publicerad på: 08.04.2024 Läs mer

Helsingforsavtalet bör uppdateras nu!

Mittengruppen anser att Helsingforsavtalet måste moderniseras nu. Det finns både risker och möjligheter i...

Publicerad på: 08.04.2024 Läs mer

Dags att ge Norden en starkare röst i Europa

Mittengruppen vill att Norden ska samarbeta mer om EU-frågor. Både genom att påverka kommande...

Publicerad på: 08.02.2024 Läs mer

Mittengruppen välkomnar genomlysning av gränshinderarbetet

Nordiska ministerrådet har beslutat att genomföra en genomlysning av arbetet med att motverka gränshinder...

Publicerad på: 23.01.2024 Läs mer

Efterfrågar ett proaktivt nordiskt EU-samarbete

Mittengruppen kräver konkret handling i frågan om nordiskt EU-samarbete. Genom ett aktivt EU-samarbete kan...

Publicerad på: 12.12.2023 Läs mer

Ungas deltagande avgörande för nordiska samarbetets framtid

Hur unga ska involveras i det nordiska samarbetet diskuterades flitigt under Nordiska rådets session...

Publicerad på: 30.11.2023 Läs mer