Stadgar

Stadgar för Mittengruppen i Nordiska Rådet

Antagna vid årsmöte i Oslo den 28 januari 2002. De senaste förändringarna antagna vid årsmöte i Stavanger den 14 april 2007.

1 § Namn, hemort och syfte

2 § Medlemmar

3 § Styrelse

4 § Fyllnadsval

5 § De som får teckna föreningens namn

6 § Räkenskapsperiod och revision

7 § Föreningens möten

8 § Kallelse till föreningens möten

9 § De ordinarie mötena

10 § Nordiska rådets val

11 § Sekretariatet

12 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen