Tillgänglighetsförklaring

Mittengruppen vill erbjuda digitala tjänster som är tillgängliga för alla, i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Tillgängligheten förbättrar kvalitén av de digitala tjänsterna och främjar möjligheten för alla att använda offentliga tjänster.

Denna tillgänglighetsförklaring gäller för webbtjänsten www.mittengruppen.org, som publicerades 28.06.2021. Tillgänglighetsrapporten har utarbetats 07.06.2021.

Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av webbplatsens utvecklingsgrupp. Webbplatsen har utvecklats med fullt iakttagande av tillgänglighetskriterierna.

Icke tillgängligt innehåll

Följande innehåll och / eller funktionalitet är ännu inte kompatibelt:

  • Bilagor, så som pdf-filer, har inte utformats eller implementerats i enlighet med tillgänglighetsprinciperna.
  • Det sociala medieflödet som är inbäddat på sidan har inte gjorts tillgängligt av en tredje part.

Märkte du brist på tillgänglighet i vår onlinetjänst?

Rapportera bristen till oss så gör vi vårt bästa för att rätta till det.

Ge feedback via e-post till terhi.tikkala@eduskunta.fi

Tillsynsmyndighet

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du har fått eller inte får svar alls inom två veckor, kan du rapportera det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Webbplatsen för södra Finlands regionala statliga myndighet förklarar i detalj hur anmälan kan göras och hur ärendet hanteras.

Myndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enhet för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000