Vår politik

Vår politik tar sin utgångspunkt i våra gemensamt godkända värderingar, vision och målsättningar.

Vi vill ha mer nordiskt samarbete och integration mellan våra länder, en hållbar framtid för vår region och globalt, samt starkare nordisk gemenskap i internationella och globala arenor.

LÄS MER