Värden, vision och mål

Mittengruppens politiska principprogram ”Mindre är mer” – som innehåller våra värden, visioner och
målsättningar – godkändes på gruppmötet i Stockholm i april 2013.

Här finns länken till principprogrammet (i pdf-format).