Mer nordiskt samarbete

Vi förespråkar ett närmare nordiskt samarbete därför att vi tror att det är både kostnadseffektivt och rätt.

Vi är inte nöjda med hur den nordiska integrationen ser ut i dag. Invånarna i de nordiska länderna efterfrågar en gränslös och integrerad nordisk region för människor och verksamheter att röra sig fritt inom. Men de nordiska länderna har, till stor del trots utfästelser och beslut, misslyckats att realisera detta.

LÄS MER