Medlemmar

I nuläget har Mittengruppen 24 medlemmar i Nordiska rådet, vilket gör att vi är rådets näststörsta partigrupp. Våra aktuella medlemmar och suppleanter finns här.