Jubileumsbok

Mittengruppen i Nordiska rådet grundades i 1983. 40-årsjubileet firades på Holmenkollen Park, Oslo den 30 oktober 2023.

Jubileumsboken innehåller berättelser och minnen från Mittengruppens tidigare ordföranden och centrala karaktärer.

Innehållet

Inledning – Hanna Katrín Friðriksson

En färgrik nordisk gemenskap – Dagfinn Høybråten

 40 år som samlande nordisk kraft – Åsa Torstensson

En livskraftig förebild – Britt Lundberg

Mittengruppen er viktig – Siv Friðleifsdóttir

Nordens fåglar sprider fred i världen – Sång av Mikko Kinnunen

Nordisk renässans, om vi vill – Bertel Haarder