Kontakt

Terhi Tikkala, Finland

Generalsekreterare

Sekretariatets ledning, allmän politik, utrikes-, säkerhets- och EU-politik

Jonathan Lindgren, Sverige

Politiskt sakkunnig

Välfärdspolitik, jämställdhet, integration, mänskliga och civila rättigheter

Lena Höglund, Finland

Politisk rådgivare

Klimat, miljö, naturresurser, konsumentpolitik

Baard Salvesen, Norge

Politisk rådgivare

Närings- och handelspolitik, industri, energi, Nordiska rådets kontrollkommitté

Annemette Svane, Danmark

Politisk sekreterare

Kultur-, utbildnings- och forskningspolitik

Hildur Helga Gisladottir, Island

Politisk rådgivare

Nordiska rådets gränshindergrupp