Kontakt

Personbild av Terhi Tikkala

Terhi Tikkala, Finland

Generalsekreterare

Sekretariatets ledning, allmän politik, utrikes-, säkerhets- och EU-politik, presidiets budgetgrupp, valkommittén

Personbild av Johan Fälldin

Johan Fälldin, Sverige

Politiskt sakkunnig

Kultur-, utbildnings- och forskningspolitik, fri rörlighet i Norden, gränshinder

Personbild av Lena Höglund

Lena Höglund, Finland

Politisk rådgivare

Klimat, miljö, naturresurser, konsumentpolitik

Personbild av Baard Salvesen

Baard Salvesen, Norge

Politisk rådgivare

Närings- och handelspolitik, industri, energi, Nordiska rådets kontrollkommitté

Annemette Svane

Annemette Svane, Danmark

Politisk sekreterare

Kultur-, utbildnings- och forskningspolitik (föräldraledig till januari 2023)

Personbild av Hildur Helga Gisladottir

Hildur Helga Gisladottir, Island

Politisk rådgivare

Välfärdspolitik, jämställdhet, integration, mänskliga och civila rättigheter