Styrelse

Mittengruppens styrelse består av ordförande, vice ordförande och 1-8 ledamöter. Samtliga nordiska länder och olika typer av partier ingår i styrelsen, och de självstyrande områdena utser en gemensam representation.

Mittengruppens styrelse består av följande personer (valet förrättades i Reykjavik den 13 mars 2023, i tillägg ett fyllnadsval i Köpenhamn den 4.9.2023):

Hanna Katrín Friðriksson (V), Island, ordförande
Anna Falkenberg (Sb), Danmark, vice ordförande
Catarina Deremar (C), Sverige
Kjell-Arne Ottosson (KD), Sverige
Ola Elvestuen (V), Norge
Kathrine Kleveland (Sp), Norge
Jouni Ovaska (cent), Finland
Krista Mikkonen (gröna), Finland
Johan Dahl (Sb), Färöarna