Styrelse

Mittengruppens styrelse består av ordförande, vice ordförande och 1-8 ledamöter. Samtliga nordiska länder och olika typer av partier ingår i styrelsen, och de självstyrande områdena utser en gemensam representation.

Mittengruppens styrelse för perioden 2022-2023 består av

Linda Modig (C), Sverige, ordförande
Bertel Haarder (V), Danmark, vice ordförande
Kjell-Arne Ottosson (KD), Sverige
Ola Elvestuen (V), Norge
Kathrine Kleveland (Sp), Norge
Outi Alanko-Kahiluoto (Gröna), Finland
Jouni Ovaska (cent), Finland
Anders Eriksson (ÅF), Åland
Hafdis Hrönn Hafsteinsdóttir (F), Island