Historia

Riktlinjerna för mittenpartiernas samarbete antogs vid Nordiska rådets 31. session i Oslo i februari 1983. I september samma år konstituerade sig Mittengruppen som en särskild partigrupp, där Karin Söder valdes som gruppens första ordförande.

Mittengruppens ordföranden

Mittengruppens generalsekreterare