Historia

Riktlinjerna för mittenpartiernas samarbete antogs vid Nordiska rådets 31. session i Oslo i februari 1983. I september samma år konstituerade sig Mittengruppen som en särskild partigrupp, där Karin Söder valdes som gruppens första ordförande.

Mittengruppens ordföranden

Karin Söder                   1983-89                         Centerpartiet                   Sverige

Gustav Björklund           1989-91                         Svenska folkpartiet    Finland

Anneli Jäätteenmäki       1991-93                         Keskusta/Centern          Finland

Halldór Asgrímsson       1993-95                         Framsóknarflokkurin       Island

Knud Enggaard              1995-97                         Venstre                          Danmark

Johan J. Jakobsen         1997-2001                     Senterpartiet                   Norge

Ragnwi Marcelind          2001-03                         Kristdemokraterna          Sverige

Jens Christian Larsen    2004                              Venstre                          Danmark

Simo Rundgren              2005-07                         Keskusta/Centern          Finland

Dagfinn Sundsbø           2007-2008                     Senterpartiet                   Norge

Bente Dahl                    2008-2011                     Radikale Venstre       Danmark

Siv Friðleifsdóttir        2011-2012                 Framsóknarflokkurinn Island

Åsa Torstensson            2012-2014                     Centerpartiet                   Sverige

Arto Pirttilahti                 2014-2015                     Keskusta / Centern       Finland

Carl Haglund                  2014-2016                     Svenska folkpartiet    Finland

Britt Lundberg                2016-2019                     Åländsk center         Åland

Linda Modig                   2019-                             Centerpartiet                   Sverige

Mittengruppens generalsekreterare

Claes Wiklund                1983-87                                                               Stockholm

Håkan Ekengren            1987-89                                                               Stockholm

Martti K. Korhonen         1989-91                                                               Helsingfors

Joakim Lönnroth            1991-93                                                               Helsingfors

Jan Kløvstad                  1993-96                                                              Oslo (Göteborg)

Gunnstein Instefjord       1996-98                                                               Oslo

Marit Momrak-Wright     1998-99 (vik.)                                                      Oslo

Lilian Hatling                  1999-2000 (vik.)                                                  Oslo

Marit Momrak-Wright     2000-07                                                               Oslo

Terhi Tikkala                  2007-                                                                  Helsingfors

Anna Välimaa                2014–2016 (vik.)                                                 Helsingfors
Jonathan Lindgren         2018-2020 (vik.)                                                  Stockholm