Julkaistu 15.08.2013

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä: Säästöt ovat mahdollisuus Pohjoismaisen yhteistyön parempaan fokusointiin

Keskiryhmä pitää pohjoismaisen budjetin leikkauksia välttämättöminä nykyisen taloustilanteen kannalta.

Pohjoismaista yhteistyöbudjettia tullaan leikkaamaan kolmen seuraavan vuoden aikana yhteensä 12 miljoonalla eurolla. Nykyisin budjetti on noin 126 miljoonan euron suuruinen.

– Hallitukset haluavat säästä pohjoismaisesta budjetista yhtä lailla kuin kaikista muistakin budjeteista. Nyt on mahdollisuus keskittää toimintaa sellaisiin asioihin, jotka luovat pohjoismaista lisäarvoa. Jonkun vanhan täytyy poistua uusien aloitteiden tieltä. Kun tämä säästöharjoitus on ohi niin odotan, että voimme keskittyä uudelleenpriorisointeihin leikkauksien sijasta, sanoo Bertel Haarder, joka edustaa keskiryhmää Pohjoismaiden neuvoston budjettityöryhmässä.

Liikkuvuutta, avoimuutta ja säästöjä yhteistyöllä

Keskiryhmän mielestä Pohjoismaat voivat keskinäistä yhteydenpitoa lisäämällä vahvistaa asemaansa alueellisen yhteistyön edelläkävijöinä. Ryhmän mielestä yhteistyön painopiste tulee olla sellaisessa toiminnassa, joka lisää liikkuvuutta ja avoimuutta sekä vähentää ennakkoluuloja ja vihamielisyyttä erilaisia ihmisiä ja ryhmiä kohtaan. Pohjoismaiden täytyy myös nostaa ilmastopoliittisia tavoitteitaan ja panostaa vihreään teknologiaan koko alueen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Keskiryhmä vetoaa Pohjoismaiden hallituksiin, että nämä huomioisivat sen, että pohjoismaalaiset arvostavat pohjoismaista yhteistyötä erittäin paljon ja olisivat sen vuoksi erityisen tarkkoja jo nyt hyvin rajallisen pohjoismaisen budjetin kanssa. Tarvitaan konkreettisia aloitteita ja projekteja jotka nostavat ja vahvistavat Pohjoismaiden profiilia. Yhteistyön tavoite on vähentää kuluja, ei nostaa niitä.

– Kuluja voidaan vähentää tekemällä tiettyjä asioita yhdessä sen sijaan että jokainen maa tekee saman asian yksin. Tämä on esimerkiksi suunnitteilla olevan puolustusyhteistyön keskeinen tavoite. Leikkaukset eivät saa johtaa siihen, että sama asia siirtyy kansallisesti rahoitettavaksi ja kokonaiskulut kasvavat, sanoo keskiryhmän puheenjohtaja Åsa Torstensson.

Pohjoismaisen yhteistyön budjetti hyväksytään Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Oslossa lokakuussa 2013.

Lisätietoja:
Bertel Haarder, puh. +45 61 62 51 69
Åsa Torstensson, puh. +46 70 343 9618
Terhi Tikkala, keskiryhmän pääsihteeri, puh. +358 50 434 5019