Vi gör Norden större!

De nordiska länderna gör större skillnad tillsammans genom aktivt samarbete än som enstaka länder.

Läs mer

Nyheter

Ola Elvestuen och Per Olav Tyldum till Mittengruppens styrelse

Efter Stortingsvalet i Norge gjorde Mittengruppen ett fyllnadsval till gruppstyrelsen på sitt möte i…

Publicerad på: 19.11.2021 Läs mer

Ambassaderna bör samarbeta för att hjälpa barn som utsätts för hedersförtryck

Tystnadsplikt är hinder som vi behöver överkomma snarare än att hålla som en ursäkt…

Publicerad på: 15.11.2021 Läs mer

Viktigt att ambulanser får korsa gränser

Heidi Greni debatterar sjuktransporter mellan Sverige och Norge

Publicerad på: 15.11.2021 Läs mer

#Mittengruppen

Instagram

VÅR POLITIK