Vi gör Norden större!

De nordiska länderna gör större skillnad tillsammans genom aktivt samarbete än som enstaka länder.

Läs mer

Nyheter

Dags att ge Norden en starkare röst i Europa

Mittengruppen vill att Norden ska samarbeta mer om EU-frågor. Både genom att påverka kommande…

Publicerad på: 08.02.2024 Läs mer

Mittengruppen välkomnar genomlysning av gränshinderarbetet

Nordiska ministerrådet har beslutat att genomföra en genomlysning av arbetet med att motverka gränshinder…

Publicerad på: 23.01.2024 Läs mer

Efterfrågar ett proaktivt nordiskt EU-samarbete

Mittengruppen kräver konkret handling i frågan om nordiskt EU-samarbete. Genom ett aktivt EU-samarbete kan…

Publicerad på: 12.12.2023 Läs mer

#Mittengruppen

Instagram

VÅR POLITIK