Vi gör Norden större!

De nordiska länderna gör större skillnad tillsammans genom aktivt samarbete än som enstaka länder.

Läs mer

Nyheter

Nordiska rådet behöver dra konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget

Den nya säkerhetspolitiska situationen påverkar också det nordiska samarbetet. Mittengruppen föreslår nu att Nordiska…

Publicerad på: 09.06.2022 Läs mer

Holmström delegat vid FN:s miljökonferens i Stockholm

I dagarna genomförs miljökonferensen Stockholm+50. På plats som en av två delegater från Nordiska…

Publicerad på: 02.06.2022 Läs mer

Frågan om de nordiska kulturinstitutionernas överlevnad är fortfarande öppen

I ett svar på den skriftliga frågan som ställdes av Kathrine Kleveland och Mikko…

Publicerad på: 01.06.2022 Läs mer

#Mittengruppen

Instagram

VÅR POLITIK