Vi gör Norden större!

De nordiska länderna gör större skillnad tillsammans genom aktivt samarbete än som enstaka länder.

Läs mer

Nyheter

Cybersäkerhet och cyberdiplomati till den nordiska dagordningen

Mittengruppen vill att cybersäkerhet och hybridhot får en mer central ställning inom det nordiska…

Publicerad på: 30.06.2021 Läs mer

Norden ska ingå en klimatallians!

Nordiska rådet går vidare med Mittengruppens förslag om att fastställa gemensamma nordiska klimatmål Den…

Publicerad på: 29.06.2021 Läs mer

Nej till flygskatt, ja till biojetfuel

Ett förslag om nordisk flygskatt röstades ned i dag på Nordiska rådets digitala plenumsession….

Publicerad på: 29.06.2021 Läs mer

#Mittengruppen

Instagram

VÅR POLITIK