Vi gör Norden större!

De nordiska länderna gör större skillnad tillsammans genom aktivt samarbete än som enstaka länder.

Läs mer

Nyheter

Ungas deltagande avgörande för nordiska samarbetets framtid

Hur unga ska involveras i det nordiska samarbetet diskuterades flitigt under Nordiska rådets session…

Publicerad på: 30.11.2023 Läs mer

Norden behöver stå upp för ett hållbart strömmingsfiske

Strömmingsfisket i Östersjön har under de senaste decennierna kommit att kraftigt överskrida gränsen för…

Publicerad på: 02.11.2023 Läs mer

Det säger mycket att transportministrarna möts i Reykjavik när vi möts i Oslo

Transportfrågor stod överst på agendan för Mittengruppen i utskottet för tillväxt och utveckling på…

Publicerad på: 02.11.2023 Läs mer

#Mittengruppen

Instagram

VÅR POLITIK