Julkaistu 20.10.2017

Artikkelien kategoriat

Britt Lundberg: Uusiutuva energia ja rauhanvälitys Pohjolan majakaksi

– Tove Janssonin sadussa muumipappa vie perheensä majakkasaarelle, koska majakasta näkee pitkälle. Majakan itsensä on tarkoitus myös näkyä ja auttaa kulkijoita. Pohjoismailla olisi yhdessä täysi mahdollisuus tulla majakaksi niin uusiutuvan energian saralla kuin rauhanvälityksessäkin. 

Näin kuvailee Pohjoismaiden Neuvoston presidentti ja keskiryhmän puheenjohtaja, ahvenanmaalainen Britt Lundberg näkymiä, joihin Pohjoismaat yhdessä voisivat vaikuttaa. Lundberg viittaa runsaan viikon päästä Helsingissä pidettävään Pohjoismaiden neuvoston istuntoon. Istunto järjestetään eduskuntatalossa ti-to 31.10.-2.11.

Istuntoa edeltävänä maanantaina entinen Nokia-johtaja Jorma Ollila esittelee selvityksensä pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksista uusiutuvien energialähteiden saralla. Lundberg kertoo, että selvityksen perusteella Pohjoismaat voisivat halutessaan näyttää energiayhteistyöllä mallia vaikka koko maailmalle. Yhteisen energiapolitiikan kulmakivenä on maiden välinen luottamus. Keneen luotamme, jos emme toiseen pohjoismaahan?

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä tuo istuntoon kolme aloitetta, jotka kaikki liittyvät vapaan liikkuvuuden edistämiseen ja turvaamiseen Pohjolassa. Ensimmäinen kannustaa ammattipätevyyksien entistä laajempaan vastavuoroiseen hyväksymiseen, toinen lääkkeiden sähköisten pakkausselosteiden mahdollistamiseen EU:n tasolla ja kolmas EU-lainsäädäntöprosessien muuttamiseen niin, että Pohjoismaat arvioisivat yhdessä uuden EU-lainsäädännön vaikutuksia vapaaseen liikkuvuuteen Pohjoismaiden välillä.

PN:n istunnossa Helsingissä otetaan kantaa myös kansalaisten sähköisten tunnistautumisjärjestelmien vastavuoroiseen hyväksymiseen Pohjoismaiden välillä. Se helpottaisi naapurimaassa olevalle arkiasioiden hoitamista lapsen päiväkotipaikan varaamisesta eläkkeen hakemiseen. Sähköiset tunnistautumisjärjestelmät ovat pohjimmiltaan Pohjoismaissa samankaltaisia, minkä vuoksi tällainen pitkälle menevä yhteistyö olisi mahdollista ja toivottavaa.

Kokouksessa käydään myös laaja ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu, jonka osana kuullaan ulko- ja puolustusministereiden selonteot sekä tehdään keskiryhmän ajama päätös pohjoismaisen rauhanvälitysyhteistyön vahvistamisesta.

Lisätietoja: Terhi Tikkala, pääsihteeri, PN:n keskiryhmä, 050 434 5019.

Istunnon päiväjärjestys osoitteessa norden.org