Julkaistu 29.01.2015

Artikkelien kategoriat

Kyberturvallisuutta on lisättävä Pohjoismaissa

Keskiryhmä haluaa, että Pohjoismaiden asukkaiden digitaalisia kansalaistaitoja kehitetään määrätietoisesti niin, että kaikilla ikäryhmillä on tarvittavat valmiudet käyttää internetiä ja verkkopalveluita turvallisesti.

Konkreettisena toimenpiteenä Keskiryhmä ehdottaa Pohjoismaihin kyberturvallisuutta ja – tietoisuutta lisäävää koulutusta, esimerkiksi digitaalista ajokorttia eli ilmaista opetuspakettia, joka on mahdollista toteuttaa erilaisina variaatioina kuten esimerkiksi pelinä tai aikuisopetuksena.

Jäsenehdotus: http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto/asiat/a-1640-kultur