Julkaistu 22.01.2014

Artikkelien kategoriat

Edistysaskel älykkäille sähköverkoille Pohjoismaissa

– Älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvästä yhteistyöstä tulee tärkeä osa nykyistä Pohjoismaiden välistä energiayhteistyötä, sanoo Arto Pirttilahti keskiryhmästä.

– Verkoista pitäisi hyötyä nimenomaan kuluttajien, sekä taloudellisesti että teknisesti.

 

Valiokunnassa hyväksytyn aloitteen mukaisesti tavoitteena on:

– edistää älykkäiden sähköverkkojen kehittämistä pitkän tähtäimen tavoitteellisella yhteistyöllä

– lisätä tietoa erilaisista kannustimista, jotta markkinat voisivat aktiivisesti kehittää älykkäitä ratkaisuja

– huolehtia siitä, että Pohjoismailla on yhteisymmärrys perussäännöistä, standardeista ja teknisistä vaatimuksista, jotta saadaan luotua alan Pohjoismaiset sisämarkkinat

– työskennellä sen puolesta, että Pohjoismaisista standardeista ja säännöistä tulee jossain vaiheessa eurooppalaisia

Lisätietoja: Arto Pirttilahti, +358500114434, arto.pirttilahti(a)eduskunta.fi

www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto/asiat/a-1570-naering