Julkaistu 28.01.2021

Artikkelien kategoriat

Etäopiskelumahdollisuuksia Pohjolassa tulee parantaa

Pohjoismaiden neuvoston osaaminen ja kulttuuri -valiokunnan kokouksessa Nuorten pohjoismaiden neuvosto (UNR) esitteli aloitteen etäopiskelun helpottamisesta Pohjoismaiden välillä. UNR ehdottaa, että Nordplus-ohjelma luo verkkoalustan korkeakoulujen etäkursseja varten koko Nordplus-alueella. Tämä mahdollistaisi korkeakouluopintojen tekemisen toisessa Pohjoismaassa kuin mikä on opiskelijan asuinmaa.

UNR ehdottaa myös, että Pohjoismaiden tulisi jakaa kokemuksia etäpedagogiikasta korkeakoulutuksessa.

– Keskiryhmä suhtautuu erittäin myönteisesti tähän ehdotukseen, erityisesti nyt, kun monet opiskelijat ovat pandemian vuoksi joutuneet epävarmaan tilanteeseen. Koulutuksen digitaalisia mahdollisuuksia tulee kehittää proaktiivisesti ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden, sanoo Mikko Kinnunen.

Keskiryhmän aktiivisella tuella valiokunta päätyi viemään ehdotusta eteenpäin ja tekemään siitä valiokunnan yhteisen ehdotuksen tulevassa kokouksessaan.