Julkaistu 27.01.2013

Artikkelien kategoriat

Yhteiset kriteerit kestävälle kaivostoiminnalle

Kaivostoiminta kasvaa elinkeinona voimakkaasti. Pohjoismaista on tullut erittäin kiinnostava kohde sijoittajille. Pohjoismaat ovat myös kilpailukykyinen vaihtoehto perinteisten kaivosteollisuusmaiden kuten Australian, Etelä-Afrikan ja Kanadan rinnalla.

Keskiryhmän elinkeinovaliokunnalle jättämässä aloitteessa ehdotetaan, että Pohjoismaissa luotaisiin yhteiset kestävän kaivostoiminnan kriteerit. Yksi vaihtoehto olisi tehdä kymmenen kohdan ohjelma, johon kootaan Pohjoismaissa harjoitettavan kaivostoiminnan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät edellytykset. Ohjelmassa olisi huomioitava paitsi luonnon- ja vesiensuojelu sekä paikallinen asutus ja elinkeinot myös esimerkiksi kaivostyöntekijöiden turvallisuus ja oikeudet.

Pohjoismaissa toimivilla kaivosyrityksillä tulisi olla mahdollisuus liittyä ”kaivosjulistukseen”. Hyvä esimerkki vastaavasta asiakirjasta on ns. Nordic Built Charter, jonka allekirjoittaneet yritykset sitoutuvat tiettyihin pohjoismaisen rakentamisen perusperiaatteisiin.

Ajankohdallisesti pohjoismaisten kestävän kaivostoiminnan kriteerien laatiminen on todella tärkeää juuri nyt, koska myös Euroopan unionin komissio valmistelee parhaillaan aloitetta eurooppalaisesta kaivospolitiikasta. Pohjoismaisen mallin saaminen mahdollisten eurooppalaisten normien ”kovaksi ytimeksi” on yksi Keskiryhmän aloitteen päätavoitteista.

Lisätietoja:
Kansanedustaja Simo Rundgren, +358 400 399500

Keskiryhmän pääsihteeri Terhi Tikkala +358504345019
terhi.tikkala(a)eduskunta.fi

Linkki Keskiryhmän jäsenehdotukseen Pohjoismaiden kaivosteollisuuden kestävyyskriteereistä
http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto/asiat/a-1583-naering