Julkaistu 23.09.2014

Artikkelien kategoriat

Rajaton pohjoismainen sairaanhoitoalue

Aiheeseen on kiinnitetty huomiota myös ministerineuvoston puolelta, muun muassa pääministereiden osalta. Kesäkuussa 2014 julkaistiin Bo Könbergin raportti koskien terveydenhoitoyhteistyötä Pohjoismaissa. Raportti saa saman aktiivisen poliittisen seurannan kuin Stoltenberg-raportti sekä hallituksien että parlamenttien taholta.

Keskiryhmän mielestä monien palasten on loksahdettava kohdalleen, jotta Könbergin raportin tulokset olisi mahdollista toteuttaa. Keskiryhmä on ehdottanut kymmentä tavoitetta, joilla saataisiin uutta pohjoismaista hyötyä sairaanhoidossa.

Keskiryhmän tavoitteita ovat mm.:

  • Sellaisten esteiden poistaminen, jotka estävät potilaitten vapaan liikkuvuuden yli maarajojen. Rahoituksen tulisi seurata potilasta.
  • Työn- ja tiedonjakoa maiden välillä tulee tehostaa harvinaisten sairauksien osalta. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että hoidossa voidaan jatkossakin taata korkea laatu.
  • Pohjoismainen tavoite tulisi olla, että pohjoismaiset tietojärjestelmät tulevaisuudessa ”kommunikoisivat keskenään” yli maarajojen. Tämä lisää toisessa Pohjoismaassa sairastuvan potilaan turvallisuutta.
  • Panostus telelääketieteeseen. Potilaalla on oltava mahdollisuus varmistaa paras asiantuntija hoitamaan itseään, huolimatta siitä, missä Pohjoismaassa tai millä alueella sekä potilas että asiantuntija vaikuttavat.

– Koen, että me Keskiryhmässä olemme onnistuneet työssämme, koska olemme saaneet tukea ehdotuksellemme rajattomasta pohjoismaisesta sairaanhoidosta. Tämä osoittaa, että yksittäisen potilaan valinnanmahdollisuuksia arvostetaan, sanoo ruotsalainen Anders Andersson (KD), hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja.

Keskiryhmän kymmenen ehdotusta käsittelevät sairaanhoitoa, mutta haluan korostaa, että ennaltaehkäisyllä on ratkaiseva merkitys terveydenhoidossa. Keskiryhmä on myös sitä mieltä, että Pohjoismaisen yhteistyön kaikilla sektoreilla olisi oltava perusperiaate, jonka mukaan mikään maa ei yksin voi jarruttaa yhteistyötä.

Lisätietoja:
Anders Andersson
anders.andersson(A)kristdemokraterna.se
+46702498212

Anna Välimaa
Keskiryhmän pääsihteeri
anna.valimaa(A)eduskunta.fi
+358451969659