Julkaistu 23.09.2014

Artikkelien kategoriat

Uusiutuvan energian pelisääntöjä yhdenmukaistettava Pohjoismaissa

Ennusteiden mukaan tulevana viitenä vuotena tuulivoima lisääntyy kansallisessa energiatuotannossa sekä Ruotsissa että Tanskassa kun taas Suomi ja Norja eivät ole lisäämässä merkittävästi tuulivoiman tuotantoaan. Keskiryhmä pitää tärkeänä että uusiutuvan energian pelisääntöjä yhdenmukaistetaan Pohjoismaissa. Suomen Energiateollisuuden ennusteen mukaan vuonna 2020 Ruotsi tuottaa 20 terawattituntia (TWh) ja Tanska 17 terawattituntia tuulivoimalla kun taas Suomella ja Norjalla tuulivoiman tuotavuus jää 6 terawattituntiin.

– Olen tyytyväinen, että sekä Pohjoismaiden neuvoston ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta että elinkeinovaliokunta haluavat molemmat edistää energian tukimuotojen yhdenmukaistamista Pohjoismaissa. Samoin molemmat valiokunnat haluavat kehittää parhaita käytäntöjä, joilla edistetään uusiutuvan energian tuottamista kaikissa Pohjoismaissa, sanoo Christina Gestrin, ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan puheenjohtaja.

Lisätietoja:

Christina Gestrin
christina.gestrin(A)eduskunta.fi
+358505113121

Anna Välimaa
Keskiryhmän pääsihteeri
anna.valimaa(A)eduskunta.fi
+358451969659