Julkaistu 31.10.2013

Artikkelien kategoriat

Ihmiskaupan uhrit tarvitsevat erityistä suojelua

Keskiryhmän mielestä on myös tärkeää vahvistaa poliisiyhteistyötä, ja hyviä käytäntöjä tulee jakaa Pohjoismaiden välillä.

Pohjoismaiden neuvoston istunnossa ministerineuvosto antoi vuotuisen selontekonsa panostuksestaan ihmiskaupan torjumiseksi. Keskiryhmän puheenvuoron pitänyt Satu Haapanen toi esiin, että ihmiskauppaa vastaan tulee taistella riittävin resurssein.

– On tärkeää, että paitsi että kehitämme viranomaisten ja muiden toimijoiden kykyä torjua ihmiskauppaa, keskitymme myös ihmiskaupan uhrien suojelemiseen ja heidän hoitoonsa sekä elämänuskonsa palauttamiseen. Suomessa on myös oikeusprosesseissa on huomattu, että heikossa tilanteessa ja heikossa kunnossa oleva hyväksikäytetty ihminen ei aina osaa hyödyntää mahdollisuutta käyttää avustajaa oikeusprosesseissa. Siksi ihmiskaupan uhrit tarvitsevat erityistä suojelua.

Haapanen toi myös esiin poliisiyhteistyön tärkeyden.

– Esimerkiksi Norjassa poliisilla on hyvä maine hyvien käytäntöjen kehittämisessä, ja näitä käytäntöjä voisi varmasti jakaa muiden Pohjoismaiden kesken.

Lisätietoja:
Satu Haapanen
satu.haapanen(a)eduskunta.fi
050 5120345