Julkaistu 10.10.2012

Artikkelien kategoriat

Kaupalliseen marjanpoimintaan liittyvää tiedonvaihtoa Pohjoismaiden välillä lisättävä

Vastauksessa todetaan, että asiasta on keskusteltu ministeri- ja virkamiestasolla useamman vuoden ajan, mutta yhteistä toimintaa ei ole suunnitteilla. Kaupalliseen marjanpoimintaan liittyvää kokemusten vaihtoa maiden välillä tullaan jatkamaan.

Pohjoismaissa on kattavat jokamiehenoikeudet. Suomessa ja Ruotsissa lisääntynyt kaupallinen marjanpoiminta ja erityisesti alalla yleisesti käytettävä ulkomainen työvoima ovat lisänneet keskustelua jokamiehenoikeuksiin liittyvästä tiedottamisesta sekä ulkomaisten työntekijöiden oikeuksista. Norjassa ja Islannissa samankaltainen keskustelu todennäköisesti käydään tulevaisuudessa. Laajemmin on kyse ulkomaalaisen työvoiman oikeuksista ja velvollisuuksista, joiden tulisi toteutua myös monella muulla alalla.

Keskiryhmä pitää tarpeellisena, että Pohjoismaat toimivat jokamiehenoikeuksiin ja kaupalliseen marjanpoimintaan liittyvissä asioissa yhtenäisesti, ja että mailla on samat periaatteet ja käytännöt, joista voidaan myös yhteisesti tiedottaa esimerkiksi ulkomaan edustustojen välityksellä.

Keskiryhmän kysymys Pohjoismaiden neuvoston verkkosivuilla

Lisätietoja:

Terhi Tikkala, pääsihteeri, puh. +358 50 434 5019