Julkaistu 29.10.2020

Artikkelien kategoriat

Käytetään koronapandemian johdosta säästyneet varat kulttuurialan tukemiseen

Pohjoismaiden neuvoston istuntoviikolla on käyty keskusteluja Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa ehdotetuista säästöistä, jotka kohdistuvat pohjoismaiseen kulttuuri- ja koulutusbudjettiin vuoden 2021 aikana. Säästöt ovat tarpeellisia, jotta varoja voidaan siirtää – yhteensä 40 miljoonaa Tanskan kruunua vuodessa nelivuotiskauden 2021-2024 aikana – ministerien vuoden 2019 lopussa hyväksymän pohjoismaisen yhteistyön uuden vision kaikkein keskeisimmille aloille. Niihin kuuluvat niin ympäristö- ja ilmastoala kuin energia ja vihreä kasvu. Suurimmat leikkaukset kohdistuvat kulttuuri-, koulutus- ja tutkimusaloille.

– Olemme Keskiryhmässä tehneet parhaamme hillitäksemme ehdotettujen säästöjen vaikutuksia, ja yhteistyöministerit ottivat toiveemme ainakin osittain huomioon, sanoo Linda Modig, Keskiryhmän puheenjohtaja.

– Olemme myös esittäneet, että Pohjoismaiden ministerineuvoston koronapandemian aikaiset säästöt – esimerkiksi säästyneet hotelli- ja matkustuskustannukset – tulisi käyttää kulttuurialan hyväksi, joka kärsii nyt merkittävästi niin pandemiasta kuin pohjoismaisen budjetin laajoista uudelleenjärjestelyistä.

Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston saavuttama vuoden 2021 talousarviota koskeva kompromissi julkistetaan yhteistyöministerien 23. marraskuuta pidettävän kokouksen jälkeen. Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto hyväksyy yleiskokouksena kompromissin sisältävän talousarvioesityksen joulukuussa.