Julkaistu 12.04.2018

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä ehdottaa pohjoismaisia yliopistotutkintoja

Keskiryhmän mielestä Pohjoismaiden tulisi yhteistyössä yliopistojen sekä kansallisten ja pohjoismaisten tutkimuslaitosten kanssa luoda yhteinen visio tieteen ja tutkimuksen sekä korkeakoulutuksen alalla tehtävästä yhteistyöstä, jonka yhtenä osana tulisi olla pohjoismaisen verkostoyliopiston luominen.

Tähän liittyen keskiryhmä toivoo myös pohjoismaisia maisteri- ja tohtorikoulutuksia. Sopivia aloja voisivat olla esimerkiksi vihreä talous, digitalisaatio tai rauhanvälitys.

          Ehdotus on linjassa Pohjoismaiden ministerineuvoston tutkimuspoliittisen selonteon kanssa. Myös selonteossa todetaan, että nuorten tutkijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista pitäisi tukea enemmän, sanoo aloitteen esitellyt Johanna Karimäki.

          Jos Pohjoismaissa tehtävää tutkimusta yhä enemmän koordinoitaisiin, esimerkiksi juuri yhteisten tutkijakoulutusten avulla, niin pohjoismaisen alueen vahvuuksia – yhtenäisyyttä, luottamusta ja työvoiman sekä opiskelijoiden liikkuvuutta – voitaisiin hyödyntää paremmin. Yhteistyö myös parantaisi mahdollisuuksia poikkitieteelliseen tutkimukseen sekä hyödyntäisi pohjoismaisten yliopistojen laaja-alaisuutta.

Keskiryhmän aloite esiteltiin Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Islannin Akureyrissa 10. huhtikuuta.

Linkki aloitetekstiin

Lisätietoja:

Johanna Karimäki, +358 50 512 1948