Julkaistu 27.10.2020

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä esittää tuulimyllyjen jätteiden kierrätystä koskevaa yhteispohjoismaista strategiaa

Keskiryhmän ehdotus tuulimyllyjen purkamista ja tuulimyllyteollisuuden jätteiden kierrätystä koskevasta yhteispohjoismaisesta strategiasta sai Kestävä Pohjola -valiokunnan etävaliokuntakokouksessa laajaa kannatusta ja ehdotus hyväksyttiin käsiteltäväksi.

– Ehdotus edustaa Keskiryhmän näkemystä siitä, että Pohjoismailla on tuulivoiman käyttöönoton jälkeen nyt edessä uusi vaihe. Yhteisiä materiaalinkäsittelyn kiertomalleja tulisi kartoittaa, sanoo Ketil Kjenseth, joka esitteli ehdotuksen valiokunnan kokouksessa.

Keskiryhmä on myös ehdottanut, että Kestävä Pohjola -valiokunta kartoittaisi ja loisi edellytyksiä yhteispohjoismaisille kierrätysmateriaalien markkinoille vuoden 2021 aikana.

Tuulivoimaloiden laajamittainen käyttö edellyttää, että luomme yhteisen suunnitelman siitä, miten tuulivoimaloista tulevat jätteet kierrätetään tai käsitellään kestävämmin. Tämä on ajankohtaista erityisesti Tanskassa sekä Norjassa, mutta jätteiden käsittely on haaste, joka on ratkaistava lähiaikoina koko Pohjolassa. Valiokunnassa käydyn keskustelun aikana nostettiin myös esille tarve selvittää miten kierrätys tullaan hoitamaan ja kuka sen maksaa. Valiokunta totesi, että muilla mailla on paljon opittavaa Tanskan tuulivoimaloihin liittyvistä menettelytavoista.

Ehdotus pyrkii varmistamaan ja ennakoimaan kiertotalousajattelua, jonka tulisi olla itsestäänselvyys tämän päivän ja erityisesti tulevaisuuden Pohjolassa.