Julkaistu 20.04.2016

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä haluaa tiiviimpää pohjoismaista energiayhteistyötä

Pohjoismaiden neuvoston energiatyöryhmän väliraportti esiteltiin valiokunnille neuvoston kokouksessa Oslossa 19.4.2016. Raportissa ehdotetaan 27:ää eri aloitetta, jotka energiaryhmä esittää sisällytettäväksi lähitulevaisuuden pohjoismaiseen energiayhteistyöhön. Nyt on hyvä tilaisuus lisätä pohjoismaista energiayhteistyötä suhteessa EU:n energiaunionin kehittämistyöhön.

Energiatyöryhmä painottaa, että Pohjoismaiden ministerineuvostolle tulee osoittaa selkeä mandaatti pohjoismaisen energiapolitiikan koordinoimiseksi ja vahvistamiseksi suhteessa EU:iin.

– Ministerineuvoston sihteeristö tarvitsee resursseja jatkuvaan työhön, jossa selvitetään ja määritellään pohjoismaisia etuja suhteessa EU-tason erilaisiin ja usein vaihtoehtoisiin energiapoliittisiin ehdotuksiin, toteaa Keskiryhmän energiaryhmän jäsen, Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä Suomesta.

Kärnä pitää tärkeänä, että pohjoismaat osoittavat olevansa Euroopan kärkijoukossa energiapolitiikkansa suhteen. Kärnän mukaan energiantuotannon lisäksi on keskityttävä myös yhteisen sähkönsiirtojärjestelmän kehittämiseen sekä pyrittävä siihen, että Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa pyrittäisiin kohti yhdenmukaistettua markkinapohjaista järjestelmää, jolla edistetään uusiutuvan energian tuotantoa.

– Operatiivista yhteistyötä on tiivistettävä yhteispohjoismaisen sähköenergian loppukäyttäjämarkkinan luomiseksi, päättää Kärnä.

 

Lisätietoja:

Mikko Kärnä, +358 40 143 8941