Julkaistu 11.04.2013

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä haluaa toimenpiteitä Itämeren rikkikysymyksessä

Pohjoismaiden neuvosto on asettanut työryhmän, jonka on tarkoitus selvittää, kuinka EU:n rikkidirektiivi tulee vaikuttamaan elinkeinoelämään ja erityisesti meriliikenteeseen Pohjoismaissa. Keskiryhmän Anders Eriksson on ryhmässä varapuheenjohtajana ja Thomas Danielsen jäsenenä.

– On tärkeä vähentää rikkipäästöjä Itämerellä, mutta riskinä on, että kuljetukset siirtyvät mereltä maalle, mikä taas aiheuttaa uusia ympäristöongelmia. Meidän tehtävämme on pohjoismaisella tasolla selvittää, kuinka taloudellisia vaikutuksia elinkeinoelämälle voitaisiin pienentää ja samalla saavuttaa direktiivin tavoitteet, sanoo Anders Eriksson.

EU:n komissio on ilmoittanut, että kansallista tukea voidaan antaa ylimenokauden ajan ennen kuin direktiivi tulee voimaan vuonna 2015. Suomi on päättänyt antaa investointitukea ja Norja on perustanut NOx-rahaston. Ruotsissa tuen tarvetta selvitetään.

– Tulevaisuuden tekniset ratkaisut tulevat olemaan hyvin vaihtelevia. Osa aluksista tulee hyödyntämään ns. scrubber-tekniikkaa ja osa LNG:tä eli nestekaasua. Laitteistot ja tekniikka ovat vielä kehittymättömiä. Pohjoismaisella tasolla pitäisi saada 1.1.2015 mennessä yhtenäinen toimintalinja, joka myös toimii käytännössä, sanoo Eriksson.

Lisätietoja:
Anders Eriksson, Keskiryhmä
Puh. +358 457 522 1603

Mari Hokkanen, Keskiryhmän poliittinen sihteeri
Puh. +358 50 5741 559
mari.hokkanen(a)eduskunta.fi