Julkaistu 31.10.2012

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä kiittää historian ensimmäisestä pohjoismaisesta EU-selonteosta

Pohjoismaiden neuvoston istunnossa kuultiin ensimmäisen kerran selonteko Pohjoismaiden hallitusten välisestä EU-yhteistyöstä.

– On hienoa, että EU-selonteko saadaan nyt Helsingin istunnossa. Toki meidän täytyy olla sisällön suhteen paljon kunnianhimoisempia. Yhteistyön täytyy toimia ennakoivasti ja pohjoismaisen näkökulman tulee olla heti alkuvaiheessa mukana, sanoi keskiryhmän ryhmäpuhuja Anders Andersson EU-selontekokeskustelussa.

Neuvoston edellisessä istunnossa vuonna 2011 hyväksyttiin keskiryhmän ehdotus vuosittaisesta EU-selonteosta.

Linkki istuntopöytäkirjaan:

http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-moeten-och-konferenser/sessioner/64-sessionen-2012/protokoll-nordiska-raadets-64-e-session-2012

Kontaktuppgifter:

Anders Andersson

Tel. +46 70 249 8212