Julkaistu 15.08.2013

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä: Lasten oikeuksia pitää vahvistaa

Keskiryhmän mukaan Pohjoismaiden ministerineuvoston tulisi toimia sen puolesta, että lapsivaikutusten arviointi otettaisiin osaksi päätöksentekoa kaikilla tasoilla. Lisäksi keskiryhmä ehdottaa, että ministerineuvosto hyväksyy eri hallinnonalojen rajat ylittävät pohjoismaiset suuntalinjat lasten oikeuksien toteutumiselle sekä yhteiset pohjoismaiset mittarit lasten hyvinvoinnille.

Pohjoismaat ovat eurooppalaisesti ja maailmanlaajuisesti edelläkävijöitä lasten oikeuksien toteutumisessa. Vahvistamalla lapsinäkökulmaa pohjoismaisessa yhteistyössä Pohjoismailla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa lasten hyvinvointiin kansainvälisesti.

Aloite laadittiin keskiryhmän kesäkokouksessa Reykjavikissa 14.-15. elokuuta 2013, missä ryhmä tapasi Islannin lapsiasiavaltuutetun Margareta Maria Sigurdardottirin ja lapsiasioista vastaavan ministerin Eygló Hardardottirin sekä vieraili väkivaltaa kokeneiden lasten Barnas hus -turvatalossa.

Aloite kokonaisuudessaan: www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto/asiat/a-1590-medborgar

Lisätietoja:
Terhi Tikkala, keskiryhmän pääsihteeri 050 434 5019
Åsa Torstensson, keskiryhmän puheenjohtaja +46 70 343 9618