Julkaistu 19.08.2016

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä seuraa tarkasti lasten oikeuksia Turkissa

Keskiryhmä reagoi voimakkaasti tietoihin joiden mukaan Turkissa olisi vastaisuudessa tietyin edellytyksin laillista olla sukupuoliyhteydessä 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten kanssa. Turkki on sittemmin ilmoittanut että tiedot olivat vääriä ja että maassa tullaan hyväksymään laki, jossa on aivan päinvastainen sisältö.

Keskiryhmä on pitänyt yllä keskustelua lasten oikeuksista Pohjoismaissa sekä kansainvälisesti. Ryhmä vaatii että Turkki kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia erityisesti lasten oikeuksien suojelemiseksi tulevan lakimuutoksen yhteydessä.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus, jonka myös Turkki on allekirjoittanut, perustuu siihen, että lapset ovat lapsia aina 18 vuoden ikään asti. Tämä ikäraja on erittäin keskeinen osa sopimusta. Lapset tarvitsevat vahvempaa suojelua ja heillä on sama ihmisarvo kuin aikuisilla.

Keskiryhmä on yleisesti ottaen hyvin huolissaan Turkin ihmisoikeustilanteesta.

Stockholm den 18 augusti 2016