Julkaistu 01.11.2013

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä: rikkidirektiiviin vastattava pohjoismaisesti

Keskiryhmä on tyytyväinen Pohjoismaiden neuvoston rikkidirektiivityöryhmän suosituksiin.

Keskiryhmän edustajana työryhmässä toiminut Anders Eriksson korosti tulevien LNG-terminaalien merkitystä Pohjoismaille.

– Jos halutaan, että meillä on meriliikennettä myös jatkossa niin Pohjoismaiden täytyy toimia yhtenäisesti vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön ottamisen puolesta. Siksi työryhmän raportissa ehdotetaan mm. nestekaasuterminaalien perustamista Pohjoismaiden satamiin.

Keskiryhmän ryhmäpuhuja Arto Pirttilahti korosti koordinoitua toimintaa Pohjoismaiden välillä sekä sitä, että samat kriteerit ja rajoitukset saadaan voimaan globaalisti mahdollisimman pian.

– Pohjoismaiden tulee nopeasti tehdä toimenpiteitä, joilla lievennämme rikkidirektiivin vaikutuksia kilpailukykyymme. Suomen tilanne on varmasti kaikkein hankalin, koska merikuljetuksilla on keskeinen osa vientiteollisuudessamme. Asiat koskevat kuitenkin kaikkia Pohjoismaita. Tuleekin toimia yhdessä ja samaan suuntaan.

–  Pohjoismaiden tulee toimia vahvassa yhteistyössä, jotta rikkidirektiivi otetaan käyttöön koko Euroopassa. Myös rikkidirektiivin globaalia käyttöönottoa on yhteisvoimin edistettävä. Käsi kädessä uusien säädösten kanssa tulevat esimerkiksi ympäristöteknologia ja uudentyyppiset polttoaineet. Pohjoismainen osaaminen näillä osa-alueilla on varteenotettava. Emme asettaisi tavoitteeksi pelkästään kansallisten ympäristövaikutusten vähentämistä, vaan meillä on myös tarjota käytännön ratkaisuja ja keinoja siihen pääsemiseen.

Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Oslossa hyväksytyt ehdotukset pohjoismaisiksi toimenpiteiksi.

Lisätietoja:

Arto Pirttilahti, puh. 0500 114 434

Anders Eriksson, puh. 0457 522 1603