Julkaistu 26.09.2016

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä vaatii toimenpiteitä ääriliikkeitä ja väkivaltaa vastaan

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä vetoaa pääministereihin, jotta nämä toimisivat pohjoismaisesti ääriliikkeiden ja väkivallan ehkäisemiseksi. Tavoitteena tulee olla demokratia ja turvallisuus, sekä kaikkien ihmisten yhtä suuri arvo.

Yhteiskunnallinen ilmapiiri on kiristynyt myös Pohjoismaissa, ja vihapuheesta sekä muukalaisvihamielisyydestä on tullut myös meillä entistä hyväksyttävämpää. Kynnys puhua loukkaavasti on madaltunut erityisesti sosiaalisessa mediassa, mutta myös julkisuudessa. Väkivaltaa lietsovat organisaatiot yleistyvät, ja viattomat ihmisryhmät joutuvat uhkausten ja vahingontekojen, vihan ja terrorin kohteiksi.

Pohjoismailla on pitkä sananvapauden perinne, josta tulee pitää kiinni. Ihmisillä pitää myös jatkossa olla oikeus järjestäytyä ja esittää yhdessä vapaasti mielipiteitään. Vapauksista seuraa kuitenkin myös velvollisuuksia: velvollisuus kunnioittaa muiden ihmisten oikeutta vapauteen ja turvallisuuteen. Rasismi, terrori, uhkailu ja väkivalta eivät kuulu pohjoismaiseen poliittiseen järjestelmään. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että ne ovat arkipäiväistymässä, ja siksi on syytä ryhtyä toimenpiteisiin.

Väkivalta ja siihen yllyttäminen on laitonta kaikissa Pohjoismaissa. Siitä huolimatta meillä on liikkeitä, jotka lietsovat väkivaltaa tai käyttävät sitä omassa toiminnassaan.

Kyseessä on kaikille Pohjoismaille yhteinen ongelma, joka vaatii yhteisiä ratkaisuja. Pääministereiden nyt kokoontuessa Ahvenanmaalle keskustelemaan pohjoismaisista ja kansainvälisistä asioista on sopiva hetki ottaa esille myös kysymys poliittisista ääriliikkeistä ja väkivallasta.

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä vetoaa siksi pääministereihin, jotta nämä toimisivat pohjoismaisesti ääriliikkeiden ja väkivallan ehkäisemiseksi. Tavoitteena tulee olla demokratia ja turvallisuus, sekä kaikkien ihmisten ihmisten yhtä suuri arvo.