Julkaistu 09.04.2014

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä vaatii pohjoismaista koordinaatiota EU:n vesipolitiikkaan sekä kansainvälisiin kauppa- ja investointisopimuksiin liittyen

Keskiryhmä on jättänyt Pohjoismaiden neuvostolle aloitteen, jossa se vaatii parempaa pohjoismaista yhteistyötä pohjoismaisten vesivarantojen turvaamiseksi, sekä maailmanlaajuisesti että EU:ssa. Keskiryhmän mielestä vesiresurssien turvaamisen tulisi oli lähitulevaisuuden ykköskysymyksiä ja Pohjoismaiden tulee työskennellä strategisesti yhdessä, jotta vesihuoltoon ei tulisi ongelmia. Vesiresursseja pitää hoitaa kestävällä tavalla, eikä vesivaroja pidä hyödyntää liiallisesti.

– Vesi liittyy tiiviisti taloudellisiin, sosiaalisiin ja turvallisuuskysymyksiin. Mahdollisuuksien lisäksi on myös uhkakuvia. Pohjolassa ilmastonmuutos mm. lisää sademääriä, haihtumista ja valumavettä. Vesistöjen laatu huononee, kun maa ei enää ole jäässä pitkiä aikoja. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vesihuollosta tulee vaativampaa eroosion ja lisääntyneen veden sisältämän ravinnekuormituksen vuoksi, sanoo Åsa Torstensson, Keskiryhmän puheenjohtaja.

Keskiryhmä painottaa, että tarvitaan parempaa koordinaatiota Pohjoismaiden välillä mm. EU:n vesipolitiikkaan sekä kansainvälisiin kauppa- ja investointisopimuksiin liittyen. On tärkeää, että Pohjoismaat sopimuksia neuvotellessaan ottavat esiin vesien sekä muiden luonnonvarojen suojelun.

– Pohjoismaiden korkea teknologian osaaminen vesivarantojen suojelemisessa ja hoitamisessa voi avata uusia mahdollisuuksia. Meidän tulisi jakaa tätä osaamistamme kansainvälisesti sekä korostaa, kuinka tärkeää on vesivarantojen kestävä käyttö, Torstensson tiivistää. – Haluamme myös jatkossa vastata itse omien makeavesivarantojemme käytöstä.

Keskiryhmä hyväksyi aiheeseen liittyvän aloitteen kokouksessaan Akureyrissa 7. huhtikuuta 2014.

Koko aloiteteksti norden.org -sivuilla.

Lisätietoja:
Åsa Torstensson
Keskiryhmän puheenjohtaja
puh. +46703439618
asa.torstensson@riksdagen.se

 

Mari Hokkanen

poliittinen sihteeri

puh. 09 432 4121

mari.hokkanen@eduskunta.fi