Julkaistu 22.01.2014

Artikkelien kategoriat

Lasten oikeuksia on vahvistettava ihmisoikeuskysymyksissä sekä verkkorikollisuutta vastaan

Lasten oikeuksien näkökulma on sisällytettävä järjestelmällisesti ministerineuvoston toimintaan oikeusalalla ja ihmisoikeuskysymyksissä. Pohjoismaissa olisi myös käynnistettävä pysyvä yhteistyö verkkorikollisuuden, esimerkiksi lasten hyväksikäyttökuvien ja groomingin, torjumiseksi.

Satu Haapanen, kansalais- ja kuluttajavaliokunnan varapuheenjohtaja on tyytyväinen keskiryhmän jäsenehdotuksen etenemiseen.

– Lasten näkökulman mukaan ottaminen tulee olla luonnollinen osa päätöksentekoa. Kuitenkin esimerkiksi lapsivaikutusten arviointi unohtuu aivan liian usein, kun lapsia koskevia päätöksiä toimeenpannaan. Suomessa lapsiasiavaltuutetulle osoitetut liian niukat resurssit kuvastavat, miten lapsen ja nuoren näkökulma jää vieläkin marginaaliin. Valiokunnan päätös muistuttaa ja tukee päätöksentekijöitä ja virkamiehiä siitä, kuinka lasten oikeudet tulee huomioida myös pohjoismaisessa yhteistyössä.

Keskiryhmän 15. elokuuta 2013 tekemä jäsenehdotus käsiteltiin kansalais- ja kuluttajavaliokunnan kokouksessa Kööpenhaminassa 22. tammikuuta 2014.

Linkki keskiryhmän jäsenehdotukseen

Lisätietoja:
Satu Haapanen, kansalais- ja kuluttajavaliokunnan varapuheenjohtaja, +358 40 55 43 514
Terhi Tikkala, keskiryhmän pääsihteeri, +358 50 434 5019