Julkaistu 03.11.2017

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmän ryhmäpuheenvuoro pohjoismaisesta EU-yhteistyöstä

Arvoisa puheenjohtaja! Lainaus: ”Minua harmittaa se, että Suomi ja muut Pohjoismaat ovat niin hiljaa EU:ssa, kun puhutaan tulevaisuudesta”, sanoi Sir Paul Lever, Iso-Britannian entinen suurlähettiläs, Helsingin Sanomissa, ja jatkoi: ”Toivoisin, että haastaisitte joskus kommission tai Saksan ja tarjoaisitte erilaisia näkemyksiä.” Leverin mukaan Pohjoismaiden passiivisuus johtaa siihen, että muut pääsevät määräämään EU:n agendaa. Se taas voi toimia Pohjolan maiden kansallisia etuja vastaan.

Hyvä puheenjohtaja! Keskiryhmä on tehnyt useita aloitteita pohjoismaisesta yhteistyöstä ja edunvalvonnasta. Tämä on yksi niistä. Ehdotamme, että Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön pohjoismainen vaikutusten arviointi pysyvästi käytännöksi sellaisissa lainsäädäntöprosesseissa, joissa Pohjoismaat yhdessä täytäntöönpanevat EU-säädöksiä.

EU-direktiivejä ei ole tarkoitus soveltaa sellaisinaan jäsenvaltioissa, vaan ne edellyttävät erityistä täytäntöönpanoa. Direktiivi muutetaan kansalliseksi lainsäädännöksi siten, että sen tavoitteet toteutuvat. Muoto ja keinot panna direktiivit täytäntöön riippuvat pitkälti jäsenvaltion omasta oikeuskäsityksestä ja -järjestyksestä.

Suomi ja Ruotsi ovat usein olleet EU-tantereilla EU-direktiivien täytäntöönpanossa niin sanottuja hyviä oppilaita, EU:n parhaita oppilaita. Tämä tarkoittaa sitä, että maat lähtivät heti implementoimaan useita direktiivejä miettimättä mahdollisia yhteistyötämuotoja naapureitten kanssa. Tanska ei ole välttämättä halunnut olla aina se ykkösoppilas. Erona Suomeen ja Ruotsiin Tanska haluaa implementoida EU-direktiiviä vain minimitasolla. Tämä näkemysero luo pohjaa rajaesteiden syntymiselle.

Hyvät kuulijat! Yritystoimintaa koskevasta sääntelystä jo 70 prosenttia tulee EU:sta. Tämä sääntely tarkoittaa nimenomaan poistaa kaupan ja työvoiman vapaata liikkumista rajoittavaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä. Pohjolan kilpailukyvyn edistämiseksi on tärkeää luoda hyvät edellytykset yrityksille. Pohjolan on oltava edelläkävijäalue sisämarkkinoiden, myös digitaalisten sisämarkkinoiden, onnistumisessa.

Pohjoismainen yhteistyö EU:ssa on edistyksellinen, mutta muutkin tekevät yhteistyötä. Visegrád-ryhmä tekee paljon yhteistyötä, vuonna 2013 perustettiin EU Med Group, ja ministerit neuvottelevat yhdessä ennen EU-kokouksia. Alueiden rooli kasvaa koko ajan. Moni muu alue vahvistaa yhteistyötään. Iso-Britannia jätti valtatyhjiön EU:ssa. Kysymys lienee, kuka ottaa sen tilan.

Rajaesteiden poistaminen ja alueellinen yhteistyö voivat listää Pohjolan vaikutusvaltaa EU:ssa. Toisaalta emme pysty puhumaan yhtenäisellä äänellä EU:ssa, jos emme harjoita yhteistyötä myös toimeenpano- eli implementointivaiheessa. Yritystermein, arvoisa puheenjohtaja, meidän on tehtävä front-end ja back-end kehitystyössä vakituisen prosessin puitteissa, ja tämäkin yhdessä.

 

Keskiryhmän aloite kokonaisuudessaan

Istunnon pöytäkirja kokonaisuudessaan osoitteessa norden.org