Julkaistu 21.06.2010

Artikkelien kategoriat

Kreppa! Raportti Islannin talouskriisin opetuksista

Eri alojen asiantuntijat Islannista ja sen ulkopuolelta tarkastelevat kriisiä politiikan, talouden ja tavallisen ihmisen näkökulmasta kirjassa ”Kreppa – Islannin kriisin opetukset”.

Kirjoittajina ovat Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Diana Wallis, professori Alyson Bailes, taloustieteilijä Daniel Gros ja toimittaja Alda Sigmundsdóttir. Kommenttikirjoitukset ovat professori Gylfi Zoegalta, poliittiselta asiantuntijalta Ivo Thijssenilta sekä yhteiskunta-analyytikko Björn Sundellilta.

Mikä meni pieleen?

Kirjassa tuodaan esiin mm. seuraavia syitä kriisille:

o Poliitikkojen, yritysmaailman ja median läheiset suhteet

o Finanssivalvonnan kansalliset intressit ja ambitiot liittyen omien pankkien toimintaan ja siitä ulkomaailmalle tiedottamiseen

o Ulkomaisten sijoittajien sokea luottamus siihen, että joku viime kädessä takaa sijoitukset, sekä halukkuus lähteä sijoittamaan Islantiin tiedossa olleista riskeistä huolimatta

o Ulkomaisten finanssivalvontaviranomaisten (erityisesti Iso-Britannia ja Hollanti) haluttomuus puuttua ICESAFE -nettipankin toimintaan varhaisessa vaiheessa

o Islannin viennin yksipuolisuus ja julkisen talouden velkaantuminen sekä kyvyttömyys pankkien julkiseen tukemiseen kriisin hetkellä, viime käden takaajan heikko uskottavuus

o Islannin talouden täydellinen riippuvuus ulkomaisen pääoman vapaasta saatavuudesta

o Globaalien rahoitusmarkkinoiden yleinen hauraus ja haavoittuvuus

Miten tästä eteenpäin? Monella on syytä katsoa peiliin Islannin kriisin jälkeen. Voidaan sanoa, että Islannin tapauksessa kaikki mahdolliset toimijat tekivät vakavia virheitä niin Islannissa kuin sen ulkopuolella. Kirjassa pohditaan erityisesti kansainvälisen finanssivalvonnan sekä talletustakuujärjestelmien modernisoinnin ja tehostamisen tarvetta. Ei voi olla niin, että valtiot jäävät yksin tilanteessa, jossa lähes kaikki muu paitsi valvonta ja takuu ovat globaalia. Kirjassa tuodaan esiin myös erityisesti pienten maiden toimintaan liittyvät riskit sekä kasvustrategiat, joiden tulisi perustua riittävän avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Lisäksi kirjassa tarkastellaan Islannin mahdollista EU- ja eurojäsenyyttä eri näkökulmista sekä tuodaan esiin mitä annettavaa Islannilla on EU:lle mm. pohjoisen sijaintinsa vuoksi.

Kirja on syntynyt Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmän, Euroopan parlamentin liberaaliryhmä ALDE:n, Ajatuspaja e2:n, vaikuttajaviestintätoimisto Neuvosto Oy:n ja ajatuspaja Magman yhteistyönä. Sen julkaisija on Ajatuspaja e2. Julkaisukielet ovat suomi ja englanti.

Lisätietoja: Kimmo Collander, toimitusjohtaja, Neuvosto Oy, 050 431 4982, Karina Jutila, johtaja, Ajatuspaja e2, 050 551 5361, Terhi Tikkala, pääsihteeri, Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä, 050 434 5019

Raporttitilaukset: info@e2.fi tai puhelimitse 044 5181 251 / Leena Koivisto

Raportti on ladattavissa tästä:

Suomeksi: KREPPA suomi

Englanniksi: kreppa_eng