Julkaistu 30.06.2021

Kyberturvallisuus ja kyberdiplomatia pohjoismaiselle asialistalle

Keskiryhmä haluaa, että kyberturvallisuus ja hybridiuhat nousevat pohjoismaisen yhteistyön keskiöön. Pohjoismaiden kokemat uhkakuvat ovat hyvin samankaltaiset. Tämä todetaan esimerkiksi Pohjoismaiden neuvoston vuonna 2019 hyväksymässä yhteiskuntaturvallisuusstrategiasta.

– Olemme kaikki alttiita hyökkäyksille. Tilanne on vakava ja yhteistyötä tarvittaisiin, mutta meiltä puuttuu pohjoismainen taho, joka aktiivisesti veisi asiaa eteenpäin ja tekisi aloitteita siitä, millä tavoin kyberturvallisuusyhteistyössä tulisi edetä, sanoi Jouni Ovaska, joka oli keskiryhmän ryhmäpuhuja aiheeseen liittyvässä keskustelussa Pohjoismaiden neuvoston digitaalisessa teemaistunnossa.  

– Millä tavoin ministerit aikovat toteuttaa Bjarnasonin raportin suositukset liittyen hybridiuhkiin ja kyberturvallisuuteen? Tämä oli keskiryhmän kysymys paikalla olleille ministereille, Suomen viestintäministerille Timo Harakalle sekä Ruotsin sisäministerille Mikael Dambergille.

Keskiryhmän ryhmäpuheenvuorossa tuotiin esiin myös se, että Pohjoismaat voisivat toimia maailmanlaajuisesti ”kyberrauhanvälittäjinä”. Kyberrauhanvälityksen tai kyberdiplomatian tavoitteena olisi luoda globaaleja normeja ja sääntöjä digitaaliseen ympäristöön. Tämä on aihepiiri, joka nousi esille myös Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien muutaman viikon takaisessa tapaamisessa. Siinä oli puhetta kriittisen infrastruktuurin sulkemisesta hyökkäysten ulkopuolelle.