Julkaistu 26.11.2018

Artikkelien kategoriat

Jäsenehdotus pohjoismaisten ympäristörahoitusinstrumenttien vahvistamisesta

Pohjoismaiden neuvoston Keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suosittelee Pohjoismaiden

ministerineuvostolle

 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto saattaa loppuun Ruotsin puheenjohtajuuskaudella 2018

luvatun selvityksen pohjoismaisen ympäristörahoituksen arkkitehtuurista, jonka perustana on NIB, NEFCO ja

NDF.

 

että Pohjoismaiden ministerineuvosto valmistelee kohtaamispaikkoja ilmastosijoittajille, yksityisille ja

julkisille, ilmastosijoitusten yhteisistä standardeista keskustelemista varten ja kartoittaa vihreiden

sijoitusmahdollisuuksien tietotarpeen.

 

Perustelut

 

Pohjoismaat ovat kärjessä koskien ympäristöpanostuksia ja innovaatioita Pariisin sopimuksen vuoden 2030

ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä kompetenssia meidän tulee yhdessä edistää globaalisti, sekä

muiden hyödyksi ja kehittymiseksi että omaksi hyödyksemme.

 

On todettu, että on olemassa tarve 170 miljardin lisäsijoituksille vuosittain jo pelkästään EU-alueella Pariisin

sopimuksen vuoden 2030 tavoitteen saavuttamiseksi. Globaalit panostukset tavoitteen saavuttamiseksi

tulevat yhä suuremmiksi ja erityisesti innovaatioiden on oltava tehtävien panostusten keskiössä. On

erilaisia julkisia rahoitusvälineitä, jotka ovat tärkeitä markkinoiden kehittämiseksi ja yksityisten sijoittajien

mielenkiinnon kasvattamiseksi innovaatioita ja kaupallistamishankkeita kohtaan.

 

  1. huhtikuuta 2018 lausui Pohjoismaiden neuvoston raportoija ja Norjan aiempi ilmasto- ja

ympäristöministeri, Tine Sundtoft, että on suuri tarve uudelleenohjata sekä yksityisiä että julkisia

pääomainvestointeja vihreän muutoksen tukemiseen. Sundtoft esitti vuoden 2017 raportin Pohjoismaat

vihreässä muutoksessa – enemmän kuin naapurit lopussa kaksitoista strategista yhteistyöehdotusta

Pohjoismaiden neuvostolle ja pohjoismaisille hallituksille. Tukeaksemme pohjoismaisesta suunnasta EU-komission työtä vihreämpien rahoitusmarkkinoiden puolesta ehdotti Sundtoft, että pohjoismaiset

ympäristö- ja ilmastoministerit kokoavat yhteen pohjoismaisia avaintoimijoita huippukokoukseen

vihreämpien rahoitusmarkkinoiden kehittämiseksi.

 

Sundtoft huomautti, että tarvitaan laajaa yhteistyötä, jotta saadaan voimaan yhteiset määritelmät ja

standardit vihreille sijoituksille ja sijoitustuotteille. Sundtoft tarkoitti myös, että me Pohjoismaissa myös

tarvitsemme läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa vihreistä sijoitusmahdollisuuksista ja riskeistä liittyen

ympäristöön ja ilmastoon.

 

Tämän pohjoismaisen ilmastoyhteistyön ja Sundtoftin raportin antaman kuvan johdosta on syytä koota

tietoa vihreistä sijoituksista, mutta myös konkreettisesti koota yhteen pohjoismaiset ilmastosijoittajat.

Siksi Keskiryhmä kehottaa Pohjoismaiden neuvostoa, että Ruotsi puheenjohtajana Pohjoismaiden

ministerineuvostossa toteuttaa luvatun selvityksen pohjoismaista ympäristö- ja ilmastorahoitusyhtiön

rakennetta koskien, tai vaihtoehtoisesti, että Pohjoismaiden ministerineuvosto saattaa loppuun tämän

luvatun hankkeen.

Lisärahoitus Pohjoismailta Nordic Development Fund:lle (NDF) ei ole saavuttanut yksimielisyyttä

pohjoismaisilta hallituksilta ja siksi instituution tulevaisuus on vaakalaudalla. Tämä siitä huolimatta, että

esimerkiksi NDF:n rahoitusvälinettä Nordic Climate Facility:a kehutaan YK:ssa.

 

Täten on oikea aika pohjoismaisten hallitusten tehdä yhteinen panostus ilmastoinvestointeihin, niin

yksityisten ilmastosijoittajien kohtaamispaikkojen muodossa, kuin turvaamalla0 yhteisten instituutioiden tulevaisuus.

 

Yhteinen Pohjoismaiden Vihreä Pankki voisi hoitaa samat tehtävät kuin Pohjoismaiden Investointipankki

(NIB), Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO) ja Pohjoismaiden Kehitysrahasto (NDF) tekevät

erillisinä nykyään.

 

Nuuk 12. syyskuuta 2018

 

Arto Pirttilahti

Axel Jonsson

Staffan Danielsson

Silja Dögg Gunnarsdóttir

Lars Tysklind

Heidi Greni

Stina Bergström

Eva Biaudet

Jenis av Rana

Guðmundur Ingi Kristinsson

Krista Mikkonen

Axel Jonsson

Katri Kulmuni

Mikael Staffas

Hanna Halmeenpää

Johanna Karimäki

Anna Kolbrun Arnadóttir

Peter Östman

Tore Storehaug

Bertel Haarder
Ketil Kjenseth
Anna-Maja Henriksson
Matti Vanhanen
Antti Kurvinen

Willfred Nordlund