Julkaistu 11.04.2014

Artikkelien kategoriat

Merijäte lisääntyy räjähdysmäisesti – nyt tarvitaan toimenpiteitä!

– Saastumisen sekä ympäristö- ja terveysongelmien lisäksi tämä on taloudellinen ongelma kunnille. Siksi asiaan täytyy puuttua, valtioiden tulee osallistua kustannuksiin ja globaaleja sopimuksia tulee valvoa. Jätteenkäsittelyä voidaan tehostaa monin tavoin kuten lajittelulla, luonnonvara-ajattelulla sekä ympäristöystävällisin materiaalein, sanoo Anita Brodén, keskiryhmän edustaja Pohjoismaiden neuvoston ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnassa.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta on keskustellut EU:n jätepolitiikasta ja erityisesti muovijäteongelmasta. EU:n julkaiseman muovijätettä koskevan strategian (vihreä kirja) mukaan Atlantilla ja Tyynellä valtamerellä jätettä on noin 100 miljoonaa tonnia. Määrästä noin 80% on muovia. Jätteen hajoaminen ympäristössä ja erityisesti meressä kestää satoja vuosia. Hajoamisjäte on ympäristölle vaarallista ja esimerkiksi muovihiutaleilla on erittäin negatiivinen vaikutus elävien organismien elinehtoihin.

– Suurin osa jätteestä tulee maista, mutta myös laivoista. Jätteen dumppaus mereen on rikos. Jätekysymyksessä on edettävä globaalisti, Euroopan unionin sekä Pohjoismaiden tasolla, sanoo Brodén, jonka aloitteesta Pohjoismaiden neuvoston ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta on ottanut aiheen käsiteltäväkseen.

 

Lisätietoja

Anita Brodén

puh +46 702 021 318

anita.broden@riksdagen.se

 

Mari Hokkanen

poliittinen sihteeri

puh. 09 432 4121

mari.hokkanen@eduskunta.fi