Julkaistu 03.11.2023

Miten Pohjoismaiden tulisi järjestää keskinäinen Nato-yhteistyönsä?

Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Keskiryhmä ehdotti, että Pohjoismaat järjestäisivät sisäisen Nato-yhteistyönsä niin, että se mahdollistaisi yhteispohjoismaisen parlamentaarisen keskustelun sekä yhteisen tilannekuvan.

– Pohjoismaat tarvitsevat yhteisen tilannekuvan, ei vain sotilaallisella vaan myös poliittisella tasolla. Tarvitsemme paikan, jossa voimme keskustella Pohjoismaiden turvallisuudesta ja tekemistämme valinnoista yhdessä, Keskiryhmän puheenjohtaja Hanna Katrín Friðriksson sanoi.

– Keskiryhmä on kannattanut ulko- ja puolustusvaliokuntaa Pohjoismaiden neuvostoon sekä ulko- ja puolustusministerien neuvostoa. Pohjoismaiden neuvosto vaatii uutta ”Stoltenberg-raporttia”. Viime aikoina on puhuttu myös pohjoismaisesta puolustusselonteosta Norjan mallin mukaisesti. Näiden aloitteiden tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden yhteistä tilannekuvaa – ja yhteistä toimintaa.

Keskustelu käytiin Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa Pohjoismaiden neuvoston istunnossa. Stoltenbergin vastaus oli, että hän kannattaa pohjoismaisen puolustusyhteistyön vahvistamissa, mutta ei toivo pohjoismaista blokkia Natoon.