Julkaistu 30.10.2014

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä tukee ministerineuvoston uutta arktista yhteistyöohjelmaa

– Arktisella ohjelmalla on selkeä tulevaisuuden visio. Keskiryhmä on työskennellyt arktisten asioiden kanssa jo useita vuosia. Lisäksi haluan, että ohjelma ottaa huomioon myös ne riskit, joita paikallisväestö voi kohdata ilmastonmuutoksen myötä. Merireitillä Venäjän kautta Tyynelle valtamerelle eli Koillisväylällä on suuri merkitys Pohjoismaille. Meillä täytyy olla valmius kaikkiin tulevaisuuden meille tuomiin mahdollisuuksiin, Þórhallsson sanoi.

Keskiryhmä tukee sinisen talouden kestävää kehitystä ja aikoo myös jatkossa aktiivisesti edistää arktisten teemojen edistämistä ja niiden esille tuomista Pohjoismaiden politiikassa sekä budjetoinnissa, Þórhallsson kiteytti.

Simo Rundgren (Kesk., Suomi) korosti arktisen yhteistyön tarvetta Pohjoismaiden neuvostossa. – On otettava huomioon alueellinen sukupuolijakauma. Nyt miehet jäävät arktisille alueille kun taas naiset muuttavat pois. Tulevaisuuden strategiassa meidän on tuettava ja annettava hyötyä alueiden elinkeinoille, perinteisille elinkeinoille ja myös kestävälle kaivostoiminnalle, Rundgren sanoi.

Logistiikka on keskeisellä sijalla. Norja voi hyödyntää merireittiä, kun taas Suomi ja Ruotsi käyttävät lähinnä juna- ja maantiekuljetuksia. Meidän on myös löydettävä lisää rahaa logistiselle rajat ylittävälle yhteistyölle arktiselle alueella, Rundgren lisäsi.

http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto/asiat/b-298-praesidiet

Lisätietoja:

Pääsihteeri Anna Välimaa
+358 45 196 9659
anna.valimaa(at)eduskunta.fi

Puheenjohtaja Arto Pirttilahti
+358 50 011 4434
arto.pirttilahti(at)eduskunta.fi