Julkaistu 29.01.2015

Artikkelien kategoriat

Keskiryhmä tapasi Rajaesteneuvoston uuden puheenjohtajan – kasvun esteet on poistettava

Stavad kertoi, että Tanskassa toimii ryhmä, jossa on edustajia sekä työnantajapuolelta että ammattiyhdistysliikkeistä. Ryhmän jäsenet ovat kohdanneet työssään samankaltaisia ongelmia, jonka vuoksi ryhmä pystyy helposti nimeämään Rajaesteneuvostolle konkreettisia rajaesteitä poistettavaksi. Stavad painotti olevan tärkeää, että kansalliset parlamentit tuovat esille ja käsittelevät pohjoismaisia rajaestekysymyksiä. Parlamenttien olisi luotava painetta hallituksille, jotta nämä estäisivät ja poistaisivat rajaesteitä.

 

Rajaesteneuvosto nimeää kolme tärkeää aluetta vahvan Pohjolan luomiseksi: rajaestetyö; enemmän tietoa siitä, millaisia erilaisia määräyksiä maissa on sekä yhteistyö Pohjoismaiden neuvoston ja kansallisten

parlamenttien välillä.

 

Keskiryhmä oli Stavadin kanssa samaa mieltä ja toi esille että on tärkeää tietää, millaisia erilaisia päätöksiä maissa tehdään sekä mitkä ovat niitä todellisia rajaesteitä, jotka pitäisi ratkaista. Keskiryhmän mielestä pitäisi myös puhua enemmän kasvun esteistä kuin rajaesteistä sillä nimenomaan kasvulla vahvistetaan Pohjoismaita, niiden elinkeinoelämää ja niiden kansalaisten hyvinvointia.

 

http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-ministerineuvosto/yhteistyoeministerit-mr-sam/rajaestetyoe/rajaesteneuvosto/